Η λειτουργία της "ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ" Κτηνιατρικής Κλινικής

Η παροχή εξειδικευμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ζώα συντροφιάς

Η παροχή εξειδικευμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ζώα συντροφιάς

Η παροχή εξειδικευμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ζώα συντροφιάς γίνεται κατόπιν ραντεβού. Τα περιστατικά αυτά γίνονται δεκτά στην κλινική τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τα παραπεμπόμενα περιστατικά καλό είναι ο θεράπων κτηνίατρος να επικοινωνήσει με τη γραμματεία της κλινικής και να συνεννοηθεί με τον ειδικό κτηνίατρο ο οποίος θα αναλάβει το περιστατικό. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρωθεί μέσα από το site της κλινικής το δελτίο παραπομπής και να σταλεί ηλεκτρονικά ή να το προσκομίσει ο ιδιοκτήτης. Ο κτηνίατρος που παραπέμπει το περιστατικό έχει τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί, να παρακολουθήσει την εξέλιξη του περιστατικού ενημερωνόμενος ηλεκτρονικά. Για το σκοπό αυτό πρέπει να επικοινωνήσει με τη γραμματεία της κλινικής και να αφήσει τα στοιχεία της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης.
Τα επείγοντα περιστατικά

Τα επείγοντα περιστατικά

Η "ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ" δέχεται χωρίς ραντεβού τα επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Κατά τη διάρκεια της εφημερίας διενεργούνται όλες οι ιατρικές πράξεις και εξετάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Εφόσον το περιστατικό έχει παραπεμφθεί από κτηνίατρο την επομένη της προσκόμισης, του αυτός ενημερώνεται με όποιο τρόπο επιθυμεί (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά).

Η διασπορά της επιστημονικής γνώσης

Η διασπορά της επιστημονικής γνώσης

Στην "ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ" πιστεύουμε ότι η διασπορά της γνώσης και της εμπειρίας μεταξύ των κτηνιάτρων, βελτιώνει την επιστημονική μας επάρκεια και πολλαπλασιάζει τα κέρδη για τους ασθενείς μας. Για το λόγο αυτό στη κλινική έχει δημιουργηθεί ένας χώρος που παρέχει όλες τις ευκολίες για την διενέργεια σεμιναρίων και ο οποίος θα απιοποιείται για το σκοπό αυτό. Επιπλέον οι συνάδελφοι που συνεργάζονται με την κλινική μπορούν εφόσον το επιθυμούν και μετά από συνεννόηση είτε να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της για όποιο διάστημα επιθυμούν είτε και αποσπασματικά με την ευκαιρία κάποιου παραπεμπόμενου περιστατικού τους. Τέλος όσοι συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά το φάκελο των ασθενών ζώων που παραπέμπουν στη Κλινική.