• 06
 • 07
 • 09
 • 10
 • 12

Οι εγκαταστάσεις

Η "ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ" στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτήριο 500 τ.μ. το οποίο έχει εξαρχής κατασκευαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες μιας σύγχρονης Κτηνιατρικής Κλινικής.

Οι χώροι της περιλαμβάνουν:

Τους χώρους υποδοχής και αναμονής

Επιτρέπουν την ταυτόχρονη παρουσία πολλών ζώων και των ιδιοκτητών τους. Οι χώροι αναμονής σκύλων και γάτων είναι ξεχωριστοί.

Τα εξεταστήρια

Υπάρχου τέσσερα εξεταστήρια με απευθείας πρόσβαση από το χώρο αναμονής.

Την αίθουσα ακτινολογικού

Η αίθουσα τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας τόσο για τα ασθενή ζώα όσο και για το προσωπικό της κλινικής.

Τον χειρουργικό τομέα

Περιλαμβάνει:
 • Αίθουσα προετοιμασίας των ζώων και σηπτικών επεμβάσεων.
 • Αίθουσα ενδοσκοπήσεων και ενδοσκοπικών επεμβάσεων.
 • Αίθουσα επεμβάσεων μαλακών μορίων.
 • Αίθουσα οφθαλμολογικών επεμβάσεων.
 • Αίθουσα ορθοπεδικών επεμβάσεων.
 • Κεντρική αίθουσα αποστείρωσης και προετοιμασίας των υλικών και του προσωπικού.

Ολόκληρος ο χειρουργικός τομέας καταλαμβάνει ιδιαίτερο τμήμα της κλινικής και βρίσκεται υπό θετική ατμοσφαιρική πίεση για την πρόληψη επιμολύνσεων. Υπάρχει κεντρική παροχή αερίων σε όλες τις αίθουσες των χειρουργείων, καθώς και στο εξεταστήριο εφημερίας και το τμήμα νοσηλείας.

Την αίθουσα του μικροβιολογικού και βιοχημικού εργαστηρίου

Είναι εγκατεστημένη σε διαφορετικό όροφο από τους χώρους των υπόλοιπων τρεχουσών δραστηριοτήτων της κλινικής.

Τον τομέα νοσηλείας

Περιλαμβάνει δυο αίθουσες νοσηλείας ξεχωριστά για σκύλους και γάτες. Βρίσκονται υπό αρνητική ατμοσφαιρική πίεση για τον έλεγχο των επιμολύνσεων.

Τους βοηθητικούς χώρους

Περιλαμβάνουν:
 • Κοιτώνα και γραφείο για τον εφημερεύοντα.
 • Γραφεία των κτηνιάτρων.
 • Βιβλιοθήκη και αίθουσα συσκέψεων.
 • Αίθουσα σεμιναρίων και εκδηλώσεων δυναμικότητας 30 ατόμων.
 • Αποθήκες, W.C. προσωπικού και επισκεπτών, χώρο αποδυτηρίων και εστίασης του προσωπικού, σκοτεινό θάλαμο.

Η "ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ" εξυπηρετείται από ιδιόκτητο parking 10 θέσεων.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12